Navigatie
Frank Boeken & Strips & Varia
Categorieen
Categorie: Bridget wood

Prinses van amaranth

Bridget wood

Net als bij haar vorige romans baseert Wood zich opnieuw op oude Ierse legenden, en spelen naast mensen ook oude volken en mythische wezens, zoals de Vissenkoning een rol in het verhaal. De prinses uit de titel is Theodora, een jong meisje dat behoort tot de Amaranth, magirs, die waken over de Wolfslijn en Ierland beschermen tegen duistere machten. Eeuwenlang regeerde Nechtan over het Huis van Amaranth, maar hij sterft. Dan wordt Theodora ontvoerd door de Heer van Chaos. Een ramp, want Theodora was de meest geschikte opvolger voor Nechtan. Maar nog een ander gevaar bedreigt Amaranth, want de Vissenkoning keert terug uit zijn verbanning en maakt een van de Amaranth zwanger. Onwetend van deze gebeurtenis gaan Roem, een vrouwelijk familielid van Theodora en Andrew, een jonge monnik op zoek naar de prinses in het Donkere Ierland. Een nieuw element is de introductie van het christendom in de persoon van broeder Andrew. Christendom en Keltische mythologie worden tegenover elkaar geplaatst, maar gaan soms ook goed samen. Een boeiende roman van een van de beste fantasy-auteurs van de laatste jaren.

7.00 €

godenschemering (221)

Bridget wood

In 1998 verscheen de fantasy-roman 'De legende van Abraxas'*, die Bridget Wood speciaal voor uitgeverij Meulenhoff schreef. 'Godenschemering' is een min of meer op zichzelf staand vervolg hiervan. Twee Aumen (voorlopers van de mens), Berry en Donatus, willen beletten dat de dwerg Andvari het lichamelijk overschot van de Vossengod, een afgezant van de kracht Abraxas, met het schip 'de Naglfar' naar de onderwereld brengt om dit te ruilen voor het goud van de goden. Zij en hun metgezellen worden echter geconfronteerd met de vreselijke Chimeara. Bovendien dreigt een strijd tussen de goden en reuzen met wellicht fatale gevolgen. In het heden wil de zakenman Wilbur van Dreale in Noord-Spanje de opening van zijn toeristische attractie, het reuzenrad, opluisteren met een opera die is samengesteld uit de werken van Wagner. Heden en verleden raken elkaar door het thema van dit muziekstuk 'Godenschemering' en het vinden van de restanten van de Vossengod in een onderaardse ruimte. Deze fantasy-roman met horrorelementen is bestemd voor de liefhebbers van dit genre die bestand zijn tegen de vele wrede handelingen en huiveringwekkende scenes. Kleine druk.

6.00 €

heer der wolven (431)

Bridget wood

Heer der wolven is het verhaal van de jonge en knappe Joanna die in het sobere en puriteinse Ierland van na de Apocalyps dreigt te worden uitgehuwelijkt aan de varkenshoeder Muldooney. Gedreven door het schrikbeeld van dit vooruitzicht aarzelt Joanna geen ogenblik en vlucht, de verboden Gloeilanden in. Nagezeten door haar vader en de varkenshoeder, en achtervolgd door haar minnaar, Flynn, die wordt vergezeld door Portan uit het Huis der Mutanten en zijn vriend Amairgen, een Hoeder, belandt Joanna via een scheur in het Tijdgordijn in het mythologische Ierland van weleer. Daar heeft de adel nog warm dierenbloed in de aderen en is Cormac, heer der wolven, de rechtmatige koning van de Wolflijn, in een dodelijke strijd verwikkeld met koningin Mab de Bedwelmende, die ooit zijn geliefde was. Haar sullige zoon Eochaid, met leeuwenbloed, zit ten onrechte op de troon van Tara en bovendien wordt Mab bijgestaan door akelig sterke krachten uit het donkere Ierland, zoals de Erlkoning en zijn lugubere helpsters: Morrigan, Macha en Blaaskraai. Maar ook Cormac, die door Joanna wordt bevrijd uit de burcht der Schaduwen, staat niet alleen. De meeste bloedlijnen - zoals de strijdrossen, de adelaars en de panters - zijn hem trouw. Zo ook de Cruithin en de duistere sidh. Maar zijn krachtigste bondgenoot is Joanna, al kan ze het zelf maar nauwelijks geloven. Zij krijgt van Cormac de magische Nachtmantel, die is geweven van de nachtmerries van de legendarische koningin Dierdriu. Het is de toverkracht van deze mantel waarvan veel, zo niet alles, afhangt...

6.00 €

heer der wolven (825)

Bridget wood

Heer der wolven is Bridget Woods eerste roman. Het is een fantasyverhaal dat zich grotendeels afspeelt in het oude Ierland. Het verhaal begint na de Apocalyps. Een klein aantal mensen heeft de ramp overleefd en er is een middeleeuws aandoende beschaving ontstaan. Het meisje Joanna ontvlucht haar gemeenschap wanneer ze hoort dat ze is uitgehuwelijkt aan de varkenshoeder Muldooney. Na een laatste nacht bij haar minnaar Flynn vlucht zij door een 'tijdgordijn' en belandt in het mythologische Ierland van vroeger. Ze ontmoet er Cormac, de heer der wolven die afstamt van koningin Dierdriu en verstoten is van zijn rechtmatige troon door koningin Mab. Met Joanna gaat hij op weg om een leger te verzamelen en de stad Tara, waar Mabs zoon Eochaid over heerst, te heroveren. Flynn en een vriend Amairgen volgen Joanna, evenals Joanna's vader en de varkenshoeder. Joanna, Cormac, Flynn en Amairgen moeten het opnemen tegen drie heksen, een gruwelijke reus die broden bakt uit meel van mensenbotten, de gevaarlijke sidh en de Erlkoning. Een spannende roman vol intriges, erotiek en gruwelen met een interessante achtergrond: de Ierse mythologie. Normale druk

7.00 €

de gouden engel (561)

Bridget wood

De Aarde is apocalyptisch ten onder gegaan door de voorbijgang van een komeet en misbruik van kernenergie. De overlevenden hebben zich op de planeet Renascia gevestigd, maar een ramp kondigt zich aan: een nabij zwart gat (de 'Boze Zon') breidt zich uit en begint licht en Tijd te absorberen. Men bouwt schuilkelders maar door een complot worden de opstandige Floy en Fenella buitengesloten. De voorbijgang van het zwarte gat slingert hen in een Tijdgat en het tweetal belandt in een alternatieve wereld, waar ze opgewacht worden door de 'gouden engel', de legendarische onsterfelijke Fael-Inis. Al vlug raakt het tweetal zo betrokken in de strijd om de troon van Tara, nu bezet door de reuzen die gesteund worden door diverse griezels. Een fantastisch avontuur in een wereld gebaseerd op de oude Ierse legendes; na de start die strikt SF is, gaat het volledig de fantasy-toer op. De complexiteit en het trage ritme (met vaak overdadig woordgebruik en detail) verminderen de leesbaarheid wel. Het boek staat op zichzelf, maar voor een volledige achtergrond toch verwijzen naar de vorige delen: 'Heer der Wolven' en 'De dolende prins' (zie a.i.'s deze week). Normale dru

8.00 €

de gouden engel (906)

Bridget wood

De Aarde is apocalyptisch ten onder gegaan door de voorbijgang van een komeet en misbruik van kernenergie. De overlevenden hebben zich op de planeet Renascia gevestigd, maar een ramp kondigt zich aan: een nabij zwart gat (de 'Boze Zon') breidt zich uit en begint licht en Tijd te absorberen. Men bouwt schuilkelders maar door een complot worden de opstandige Floy en Fenella buitengesloten. De voorbijgang van het zwarte gat slingert hen in een Tijdgat en het tweetal belandt in een alternatieve wereld, waar ze opgewacht worden door de 'gouden engel', de legendarische onsterfelijke Fael-Inis. Al vlug raakt het tweetal zo betrokken in de strijd om de troon van Tara, nu bezet door de reuzen die gesteund worden door diverse griezels. Een fantastisch avontuur in een wereld gebaseerd op de oude Ierse legendes; na de start die strikt SF is, gaat het volledig de fantasy-toer op. De complexiteit en het trage ritme (met vaak overdadig woordgebruik en detail) verminderen de leesbaarheid wel. Het boek staat op zichzelf, maar voor een volledige achtergrond toch verwijzen naar de vorige delen: 'Heer der Wolven' en 'De dolende prins' (zie a.i.'s deze week). Normale dru

6.00 €

de legende van abraxas (219)

Bridget wood

De plaats van handeling in deze roman is Noord-Spanje. De zakenman Wilbur van Dreale wil als toeristische attractie een reuzenrad bouwen. Hij wordt daarbij geassisteerd door zijn dochter Antonia en zijn PR-man Phin, tussen wie een relatie ontstaat. In een ver mythisch verleden werd deze streek bevolkt door Aumen, voorlopers van het menselijke ras, die op zoek zijn naar de verloren geraakte mystieke ondergangsprofetieën. Bovendien zijn ze in een voortdurende strijd gewikkeld met de Voorspellers en de Zielenjagers, die mensen doden om met behulp van hun ziel de reïncarnatie van de Vossengod, een afgezant van de mysterieuze kracht Abraxas, te bewerkstelligen. Door allerlei gebeurtenissen raken verleden en heden elkaar. Antonia en Phin maken kennis met Dorian, de herbelichaming van de Vossengod, en de moderne aanhangers van Abraxas. De schrijfster, van wie reeds vele boeken in het Nederlands zijn verschenen en die deze roman speciaal voor uitgeverij Meulenhoff schreef, heeft in dit verhaal fantasie- met horrorelementen verweven. Voor de liefhebbers van deze genres. Veel wrede handelingen en huiveringwekkende scènes. Vrij kleine druk.(Biblion recensie, Drs. J.H. van Capelleveen.)

7.00 €

de onsterfelijke tovenares (454)

Bridget wood

Deze roman, zoals de vorige boeken van Wood (elk op zichzelf leesbaar, al is kennis van de vorige wel aangeraden), speelt zich af in een alternatief Ierland, gebaseerd op de Keltische volksvertellingen, sagen en mythen. De tiran van Asgard, Vodun, wil heel Ierland onderwerpen door het kweken van een superras en tevens de Tyriërs overmeesteren die van 'elders' kwamen en oude geheimen met zich meebrachten. Vodun ontketent een demon tegen het machtige geslacht van Amaranth. Zijn tegenstanders zijn tweelingtovenaressen en hun oom Cilian die de demon wil tegenhouden, en de Tyriër Isidore die hulp zoekt bij een Amaranth-tovenares die haar minnaar verloor toen ze de onsterfelijkheid wilde. De plot samenvatten is ondoenlijk: fantastische avonturen met mensen en mythische wezens, monsters en demonen. Basicaal een boek over een machtsstrijd in diverse vormen, maar ook over menselijke en bovennatuurlijke relaties, dit alles met een flinke dosis magie en ook soms griezel. Wood verwerkt de Keltische mythes op een heel eigen originele en degelijke manier, maar soms smeekt men om een index van namen en plaatsen. Heel degelijk maar niet gemakkelijk. Normale druk.

6.00 €
Paginas: | 1 |